Уважаеми колеги, членове на Общото събрание на Педагогическия факултет, комисията отчете  резултатите от избора на представители за Общо събрание на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” от квотата за Педагогически факултет  на нехабилитираните преподаватели. Протоколът ще видите тук:

Одобрил: проф.д.п.н. Валентина Маргаритова
Председател на Общото събрание