Уважаеми студенти и докторанти на Педагогическия факултет,

Сборникът с научните доклади от единадесетия студентски научен форум излезе от печат и всеки един от Вас, участвал в събитието, ще получи едно безплатно копие и сертификат за участие. Такъв сертификат ще получат и участниците с художествено-творчески изяви на конкретното събитие.

Сборниците и сертификатите може да получите от г-жа Невена Стоянова в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“, етаж 4, кабинет 415 в периода от 15.12.2022 г. до 25.01.2023 г. между 10.00 и 14.00 ч.

Желателно е предварително да се обадите на тел. 032/261-793 за потвърждение.

Деканското ръководство