На 12.01 от 11.00 часа клубът на психолога към Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организира разговор на тема: “Ефикасно управление на времето”. Срещата ще се проведе синхронно в електронна среда от разстояние и ще потърси отговор на въпросите: Стигат ли 24 часа и 7 дни седмично за учене, работа, приятели и забавления? Как на едни хора времето им стига, а на други – не? Как да организираме времето и ангажиментите си, за да сме по-ефикасни?

На семинара ще се дискутират някои ключови психологични принципи за съчетаване на различни житейски роли, както и серия практични насоки как да се организира времето преди и по време на сесия, при писането на курсови или научни проекти.

Водещ на семинара ще бъде д-р Цветелина Панчелиева – главен асистент по Организационна психология в Департамент по Психология на Институт за изследване на населението и човека при Българската академия на науките. Д-р Панчелиева е автор на 20 статии и води курсове по организационна психология, организационна култура и управление и развитие на екипи, както и семинари за родители.

Участвала е като ръководител на екип от млади учени в международната научна програма Junior Researcher Programme of University of Cambridge и Columbia University. Тя е координатор на национален изследователски проект за млади учени и изследовател в научноизследователски проекти в национален мащаб.

Линк към онлайн срещата: https://meet.google.com/soe-itwx-kzq