Изберете страница

          Преподавателите от катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ на Педагогическия факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ професионално и с творчески ентусиазъм приеха предизвикателството да реализират виртуално практическите часове със своите студенти. Благодарение на мотивираността и съзнателното отношение на студентите това обучение се осъществява успешно. Необичайната ситуация провокира нови педагогически подходи, които ще оставят своята положителна следа в учебния процес.

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова