Клубът по психология към Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ организира среща-разговор на тема: ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Срещата, която ще се проведе синхронно в електронна среда от разстояние, ще е фокусирана върху следните конкретни стъпки при подготовка на психологическото изследване:

  • Дизайн на изследването: Общи принципи и логика на структуриране на изследването така, че да има цялостна нишка с ясно изведена собствена позиция.
  • Формулиране на научно издържани цел, хипотези и очаквания: конфирматорни и експлораторни изследвания;
  • Методи на изследване: Възможности за комбиниране на количествени и качествени методи на изследване с цел получаване на максимална обяснителна стойност.
  • Отчитане на връзки и влияния: анализ на избраните методи, качествени и количествени променливи.
  • Интерпретация на резултатите: спазване на изискванията за коректно отнасяне на получените резултати и избягване на свръхинтерпретация при представянето им.

Водещ гост на срещата ще бъде проф. д-р Маргарита Бакрачева, носител на редица научни награди, оценител и член на комисии по национални и международни програми, автор и съавтор на множество монографии и научни публикации,  учен с медийни изяви в областта на идентичността, щастието и удовлетвореността от живота, развитието през целия живот, стресът и копинг стратегиите, маркетингът и комуникациите. Член e на: Дружество на психолозите в България; Съюза на учените и Дружество на Българската асоциация за тренинг и развитие. Участва в редакционната колегия на Българско списание по психология, сп. Реторика и комуникации, Psychology,  Psychology and  Behavioral Sciences Journal,   Sumerianz Journal of Social Science, International Journal of Counselling Psychology.

Дата на срещата: 11 януари 2022 г.
Начален час: 10:30 часа
Линк към срещата: https://meet.google.com/dtk-sxka-erf