Изберете страница

На 11.01.2023 г. стартира набирането на документи за конкурса Студент на годината 2022 г. на Педагогическия факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, иницииран от Деканското ръководство на факултета.  

След подробен преглед на документите на всички кандидати журито избра за студент на годината Калина Кръстева – студент 3ти курс от специалност „Психология“, редовна форма на обучение. Колегата е със среден успех от следването си Отличен 6.00, а от 2022 г. е и председател на студентски съвет към Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Активността й е, както по посока на редица доброволчески инициативи, така и по посока на включване в допълнителни обучения по специалността, проекти и публикационна активност.

Официалното връчване на статуетката на призьора се извърши от Декана на факултета – проф. д-р Владимира Ангелова на 21.02.2023 г. в 13.00 часа в обновеното фоайе на етаж 2 на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“.