На 14.11.2022 г. в хотелски комплекс „Камелия“ на Пампорово бе организирано официално честване на 60 годишнината на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Ректорът на университета – проф. д-р Румен Младенов връчи почетен плакет и грамота на Декана на факултета – проф. д-р Владимира Ангелова и на всички ръководители катедри: проф. д.п.н. Румяна Танкова (катедра „Начална училищна педагогика“), проф. д.п.н. Веселин Маргаритов (катедра „Теория и методика на физическото възпитание“), проф. д. изк.н. Бисер Дамянов (катедра „Естетическо възпитание“), проф. д-р Таня Бурдева (катедра „Музика“), проф. д-р Галин Цоков (катедра „Педагогика и управление на образованието“), доц. д-р Кирилка Тагарева (катедра „Психология“), доц. д-р Людмила Векова (катедра „Социални дейности“) и доц. д-р Елена Събева (катедра „Предучилищна педагогика“).

Наградите бяха връчени за личен принос в развитието на Пловдивския университет, а церемонията бе част от честванията на три важни годишнини – 60 години от създаването на университета, 300 години от рождението на патрона му Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарская“.