На 12. 02. 2012 г. докторант Борислав Борисов изнесе урок по музика на тема „Родопска фолклорна област“ в ОУ „Христо Смирненски” – гр. Стамболийски. Студентките от IIIкурс,  специалност „Музика“, Мая Алексиева и Николета Атанасова представиха три родопски народни песни пред учениците от 3а, 3б, 5а, 5б, 6 и 7 клас. Учениците, директорката и всички учители бяха много впечатлени както от майсторското изпълнение на народните певици, така и от техните автентични носии. Студентките бяха изпратени с пожелания за здраве, творчески успехи и успешно завършване на ОКС „бакалавър“. 

Одобрил: Доц. д-р Таня Бурдева