Учебни разписания и изпитни сесии

Педагогически факултет

Учебно разписание - редовно обучение - зимен семестър

Актьорство за драматичен театър – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Предучилищна педагогика с чужд език – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Начална училищна педагогика с чужд език – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Начална училищна педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Предучилищна и начална училищна педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Психология – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Социална педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Специална педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика на обучението по бит и технологии – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Социални дейности – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Джаз и поп изпълнителско изкуство – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика на обучението по музика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика на обучението по изобразително изкуство – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Музика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Предучилищна педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика на обучението по физическо възпитание – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Графичен дизайн – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

График редовна изпитна сесия - редовно обучение - зимен семестър

График редовна изпитна сесия - задочно обучение - летен семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика

Психология

Педагогика на обучението по физическо възпитание

График поправителна и ликвидационна изпитна сесия за 4-ти курс

СТУДЕНТИТЕ ОТ 4-ТИ КУРС ДА СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ПОПРАВИТЕЛНА И ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ, САМО НА ПОСОЧЕНИТЕ ДАТИ, А НЕ ПО ВРЕМЕ НА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ!

Актьорство за драматичен театър

Предучилищна педагогика с чужд език

Начална училищна педагогика с чужд език

Начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика – редовно обучение

Предучилищна и начална училищна педагогика – задочно обучение

Психология

Педагогика

Социална педагогика

Специална педагогика

Педагогика на обучението по бит и технологии

Социални дейности

Джаз и поп изпълнителско изкуство

Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Музика

Предучилищна педагогика

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Графичен дизайн

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg