Учебни разписания и изпитни сесии

Педагогически факултет

График редовна изпитна сесия - Задочно обучение

График поправителна и ликдивационна изпитна сесия

уч. 2019/20Г.
Редовно Обучение

Актьорство за драматичен театър

Предучилищна педагогика и чужд език

Начална училищна педагогика и чужд език

Начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Психология

Педагогика

Социална педагогика

Специална педагогика

Педагогика на обучението по бит и технологии

Социални дейности

Джаз и поп изпълнителско изкуство

Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Музика

Предучилищна педагогика

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Графичен дизайн

уч. 2019/20Г.

Задочно Обучение

Предучилищна и начална училищна педагогика

Психология

Педагогика на обучението по физическо възпитание

 

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg