Учебни разписания и изпитни сесии

Педагогически факултет

Учебно разписание ОКС бакалавър

Учебно разписание - редовно обучение - зимен семестър

Актьорство за драматичен театър – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Предучилищна педагогика с чужд език – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс) – ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕ

Начална училищна педагогика с чужд език – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕ

Начална училищна педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕ

Предучилищна и начална училищна педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс) – ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕ

Психология – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Социална педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Специална педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Социални дейности – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Джаз и поп изпълнителско изкуство – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика на обучението по музика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика на обучението по изобразително изкуство – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Музика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Предучилищна педагогикаРазпределение по групи и фак № (1-ви курс) – ГРАФИК ЗА ХОСПИТИРАНЕ

Педагогика на обучението по физическо възпитание – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Графичен дизайн – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Редовна изпитна сесия

Поправителна и ликвидационна изпитна сесия

График - Поправителна и ликвидационна сесия – ОКС „Бакалавър“ - редовно обучение

График - Поправителна и ликвидационна сесия – ОКС „Бакалавър“ - задочно обучение

График - Извънредна поправителна и ликвидационна сесия за 4-ти курс – ОКС „Бакалавър“ - задочно обучение

График държавни изпити

ГРАФИК ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ОКС „МАГИСТЪР“ – ЗИМНА СЕСИЯ

ГРАФИК ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ – ЛЯТНА СЕСИЯ

ГРАФИК ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ОКС „БАКАЛАВЪР“ И ОКС „МАГИСТЪР“ – ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

Уважаеми студенти,
Информацията, свързана с датите на предстоящите държавните изпити през септември – поправителна сесия и планираните зали, може да намерите на следните два активни линка:

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg