Учебни разписания и изпитни сесии

Педагогически факултет

График поправителна и ликвидационна изпитна сесия

Актьорство за драматичен театър

Предучилищна педагогика с чужд език

Начална училищна педагогика с чужд език

Начална училищна педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

Психология

Педагогика

Социална педагогика

Специална педагогика

Педагогика на обучението по бит и технологии

Социални дейности

Джаз и поп изпълнителско изкуство

Педагогика на обучението по музика

Педагогика на обучението по изобразително изкуство

Музика

Предучилищна педагогика

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Графичен дизайн

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 14-27 ЮЛИ 2020 ГОДИНА

  1. Инструктаж за провеждане на държавните изпити в условия на повишена опасност от заразяване с коронавирус инфекция.
  2. График за провеждане на държавните изпити, в който ще видите в коя зала ще се проведе Вашия държавен изпит.
  3. Ако Вашият изпит е предвиден да се проведе в повече от една зала, е необходимо да погледнете допълнителния график тук:

БАКАЛАВРИ

НУП – ДИ по Педагогика и психология

ПНУП редовно и задочно – ДИ по Педагогика и психология, ДИ по Методика на обучението

Психология задочно – ДИ по Педагогика и методика

Психология задочно – ДИ по Психология

Психология редовно – ДИ по Педагогика и методика

Психология редовно – ДИ по Психология

Социални дейности

МАГИСТРИ

ПНУП- магистри (5 семестъра)

Позитивна психология, неспециалисти

Позитивна психология, специалисти

Приложна психология, неспециалисти

Училищна психология, неспециалисти

Училищна психология, специалисти

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg