Учебни разписания и изпитни сесии

Педагогически факултет

Учебно разписание - редовно обучение - зимен семестър

Актьорство за драматичен театър – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Предучилищна педагогика с чужд език – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Начална училищна педагогика с чужд език – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Начална училищна педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Предучилищна и начална училищна педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Психология – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Социална педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Специална педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика на обучението по бит и технологии – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Социални дейности – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Джаз и поп изпълнителско изкуство – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика на обучението по музика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика на обучението по изобразително изкуство – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Музика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Предучилищна педагогика – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Педагогика на обучението по физическо възпитание – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

Графичен дизайн – Разпределение по групи и фак № (1-ви курс)

График редовна изпитна сесия - задочно обучение - летен семестър

Предучилищна и начална училищна педагогика

Психология

Педагогика на обучението по физическо възпитание

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg