Уважаеми колеги,

Деканското ръководство на Педагогическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ Ви кани да вземете участие в научно-практическа конференция на тема „Взаимодействие на университетския преподавател със  студентите в условията на онлайн-обучение”.
Педагогическият факултет е съорганизатор на настоящата конференция.
Поканата и заявката за участие, както и детайли, свързани със специфичните тематични направления и техническите изисквания към оформлението на докладите, може да намерите тук.

Деканското ръководство