Комисии

Педагогически факултет

КОМИСИЯТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ

Председател: доц. д-р Димитрина Петрова Капитанова

Членове:

 1. Доц. д-р Николинка Атанасова
  2. Доц. д-р Диана Станчева
  3. Гл.ас. д-р Ваня Сивакова
  4. Гл.ас. д-р Гергана Славчева
  5. Гл.ас. д-р Нона Глушкова
  6. Гл.ас. д-р Росица Щерева
  7. Ас. д-р Венелина Стоева
  8. Ас. д-р Биляна Калоферова
  9. Ас. д-р Елена Каменова
  10. Ас. Надежда Ангелова
  11. Ас. Зоя Капон
  12. Александър Чешмеджиев – студент

КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ

Председател: доц. д-р Ани Христова Епитропова

Членове:

 1. Доц. д.п.н. Жана Атанасова Янкова
 2. Доц. д-р Силвана Венелинова Боева
 3. Доц. д-р Здравка Маринова Хвърката
 4. Гл. ас. д-р Огнян Досев Койчев
 5. Гл. ас. д-р Златомира Костова
 6. Гл. ас. д-р Бистра Петрова Пощова
 7. Гл. ас. д-р Маргарита Александрова Александрова

КОМИСИЯТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСИ И ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“, „ДОЦЕНТ“ И „ПРОФЕСОР“

Председател: проф. д.п.н. Валентина Стойчева Маргаритова

Членове:

 1. проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова
 2. проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов
 3. проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов
 4. проф. д-р Галин Борисов Цоков
 5. доц. д-р Елена Стоянова Събева
 6. доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева
 7. доц. д-р Таня Викторова Бурдева
 8. доц. д-р Людмила Павлова Векова
 9. доц. д-р Хилда Нишан Терлемезян
 10. доц. д-р Ани Христова Епитропова

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

Председател: доц. д-р Хилда Нишан Терлемезян

Членове:

 1. проф. д.п.н. Дора Стоилова Левтерова
 2. проф. д-р Галин Борисов Цоков
 3. проф. д.п.н. Валентина Стойчева Маргаритова
 4. проф. д.п.н. Румяна Димитрова Танкова
 5. проф. д.изк.н. Бисер Илиев Дамянов
 6. доц. д-р Елена Стоянова Събева
 7. доц. д-р Кирилка Симеонова Тагарева
 8. доц. д-р Таня Викторова Бурдева
 9. доц. д-р Людмила Павлова Векова

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО

Председател: доц.д-р Елена Събева

Членове:

1. проф. д.изк.н. Бисер Дамянов
2. гл. ас. д-р Екатерина Чернева

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg