Изберете страница

Естетическо възпитание

Педагогически факултет

д-р Васил Ангелов Кузмов

Главен асистент

Кабинет: стая 517

Телефон: 032/261-803

Email: v_kuzmov@uni-plovdiv.bg

На научните публикации на гл.ас.д-р Васил Ангелов Кузмов

За периода 2007-2009 г.

Учебници:

 1. Кузмов, В., и колектив. Книга за учителя за подготвителна група в ЦДГ/ОДЗ към  Национална програмна система “Приказни пътечки”, изд. “Булвест 2000”, С., 2008.
 2. Кузмов, В., и колектив.  В. Методическо ръководство за програмна система “Приказни пътечки” за подготвителна група в ЦДГ/ОДЗ, изд. “Булвест 2000”, С., 2008.
 3. Кузмов, В., и колектив.   Книга за учителя за първа група в ЦДГ/ОДЗ към  Национална програмна система “Приказни пътечки”, изд. “Булвест 2000”, С., 2009.
 4. Кузмов, В., и колектив.   Методическо ръководство за програмна система “Приказни пътечки” за първа група в ЦДГ/ОДЗ, изд. “Булвест 2000”, С., 2009.
 5. Кузмов, В., и колектив.   Книга за учителя за втора група в ЦДГ/ОДЗ към  Национална програмна система “Приказни пътечки”, изд. “Булвест 2000”, С., 2009.
 6. Кузмов, В., и колектив.   Методическо ръководство за програмна система “Приказни пътечки” за втора група в ЦДГ/ОДЗ, изд. “Булвест 2000”, С., 2009.
 7. Кузмов, В., и колектив.   Книга за учителя за трета група в ЦДГ/ОДЗ към  Национална програмна система “Приказни пътечки”, изд. “Булвест 2000”, С., 2009.
 8. Кузмов, В., и колектив.   Методическо ръководство за програмна система “Приказни пътечки” за трета група в ЦДГ/ОДЗ, изд. “Булвест 2000”, С., 2009.

Учебни помагала:

 1. Кузмов, В. “Забавна пътечка към конструктивната дейност” (за подготвителна група в ЦДГ) към Национална програмна система “Приказни пътечки”, изд. “Булвест 2000”, С., 2008.
 2. Кузмов, В. “Забавна пътечка към конструктивната дейност” (за І група в ЦДГ) към Национална програмна система “Приказни пътечки”, изд. “Булвест 2000”, С., 2009.
 3. Кузмов, В. “Забавна пътечка към конструктивната дейност” (за ІІ група в ЦДГ) към Национална програмна система “Приказни пътечки”, изд. “Булвест 2000”, С., 2009.
 4. Кузмов, В. “Забавна пътечка към конструктивната дейност” (за ІІІ група в ЦДГ) към Национална програмна система “Приказни пътечки”, изд. “Булвест 2000”, С., 2009.
 5. Кузмов, В., О. Христова “Пъстра пътечка към изобразителното изкуство” за (подготвителна група в ЦДГ) към Национална програмна система “Приказни пътечки”, изд. “Булвест 2000”, С., 2008.
 6. Кузмов, В., О. Христова “Пъстра пътечка към изобразителното изкуство” за (І група в ЦДГ) към Национална програмна система “Приказни пътечки”, изд. “Булвест 2000”, С., 2009.
 7. Кузмов, В., О. Христова “Пъстра пътечка към изобразителното изкуство” за (ІІ група в ЦДГ) към Национална програмна система “Приказни пътечки”, изд. “Булвест 2000”, С., 2009.
 8. Кузмов, В., О. Христова “Пъстра пътечка към изобразителното изкуство” за (ІІІ група в ЦДГ) към Национална програмна система “Приказни пътечки”, изд. “Булвест 2000”, С., 2009.

Участия в национални проекти

2007 г. “Приложение на компютърни рисувателни програми в обучението на студентите по изобразително изкуство”, Фонд „Научни изследвания” при ПУ – член на проекта

Целеви обучения:

Актуални проблеми в педагогиката на детската изобразителна дейност – текущи квалификационни курсове с учители от ЦДГ/ОДЗ, финансиране – Регионален комитет за предучилищно образование – Пловдив., 2007-2009 г.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg