Изберете страница

Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Педагогически факултет

Проф. д.п.н. Веселин Желязков Маргаритов

Кабинет: стая 24, партер – Ректорат

Телефон: 032/261-325 , 395 , 322  ;  032/306-488 Спортна зала

Email: vmargaritov@uni-plovdiv.bg

Проф. д.п.н. Веселин Маргаритов е преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ от 1989 г до днес. Работи активно по проблемите на теорията и методиката на физическото възпитание, теорията и методиката на спортната тренировка и психофизическата подготовка на подрастващи. Заемал е длъжностите декан в ПУ „Паисий Хилендарски“, бил е член на ВАК, както и на СНС и на президиума на ВАК. В момента изпълнява длъжностите ръководител на катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ към Педагогически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ и функционален декан. От 2005 г. до 2009 г. заема длъжността заместник-министър на младежта и спорта. Членува в световната организация по Винг Чун – EWTO. До момента успешно е извел десет аспиранта по проблемите на теория и методика на физическото възпитание и теория и методика на спортната тренировка. Награждаван е многократно от редица федерации похандбал, баскетбол, волейбол и други.

            Научни интереси – в областта на:

 • Теория и методика на физическото възпитание
 • Теория и методика на спортната тренировка
 • Психофизическа подготовка

и др.

            Лекционни курсове:

 • „Теория и методика на физическото възпитание в детската градина“ – в бакалавърски програми „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ „Начална и предучилищна педагогика“;
 • „Зимни спортове“ – в бакалавърска програна „Педагогика на обучението по физическо възпитание“;
 • „Водни спортове“ – в бакалавърска програна „Педагогика на обучението по физическо възпитание“;
 • „Туризъм, алпинизъм, ориентиране“ – в бакалавърска програна „Педагогика на обучението по физическо възпитание“;
 • „Психофизическа подготовка“ – в магистърска програма „Спорт в училище“;
 • „Алтернативни технологии в обучението по теория и методика физическото възпитание“ – в магистърска програма „Спорт в училище“;
 • „Теория и методика на физическото възпитание“ – в магистърска програма „Спорт в училище“;
 • „Теория и методика на физическото възпитание“ – в магистърска програма „Бойни изкуства (Wing Tsun)“;

и др.

Дисертации :

Автор на две дисертации съответно за ОНС „доктор“ и за НС „доктор на педагогическите науки“

            Монографии:

 • 2002 г. – „Система за психофизическа подготовка“, 184 стр., УИ „Паисий Хилендарски, Пловдив 2002, ISBN 954-423-230-3

Учебници и помагала за студенти:

 • 2017 г. – „Спортната тренировка“, 467 стр., УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив 2017, ISBN 978-619-202-222-8
 • 2014 г. – „Теория и методика на физическото възпитание“, 246 стр., УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив 2014, ISBN 978-954-423-996-1
 • 2003 г. – „Водни спортове“, 94 стр., УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив 2003, ISBN 954-423-286-9

и др.

Статии, над 100 публикации някои, от които:

 • 2017 г. – Маргаритов В. „Подбор и прогнозиране на спортни таланти“ в „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта“ №4, УИ „Паисий Хилендарски, Пловдив 2017, под печат
 • 2017 г. – Маргаритов В., М. Маргаритов, „Джогинг“ в „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта“ №4, УИ „Паисий Хилендарски, Пловдив 2017, под печат
 • 2015 г. – Маргаритов В., С. Боева, М. Маргаритов „Диагностициране на двигателно-координационните способности на кандидат-студенти чрез практически изпит по гимнастика“ в „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта“ №3, УИ „Паисий Хилендарски, Пловдив 2017, ISSN 2367-8216
 • 2015 г. – 2015 г. – Маргаритов В., С. Боева, М. Маргаритов „Оценка на взривната сила и координационните способности на кандидат-студенти чрез троен скок от място“ в „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта“ №3, УИ „Паисий Хилендарски, Пловдив 2017, ISSN 2367-8216
 • 2015 г. – Маргаритов В., С. Боева, М. Маргаритов „Необходимост от оценка на двигателната подготовка в областта на спортните игри на бъдещите спортни педагози“ в „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта“ №3, УИ „Паисий Хилендарски, Пловдив 2017, ISSN 2367-8216
 • 2015 г. – Маргаритов В., Н. Едер „Периодизация и планиране на тренировъчния процес по Винг Чун“ в „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта“ №3, УИ „Паисий Хилендарски, Пловдив 2017, ISSN 2367-8216
 • 2013 г. – Маргаритов В., , Ст. Димитров, М. Маргаритов, Т. Митев, К. Каналев „Ситуативна психическа готовност при висококвалифицирани футболисти“ в „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта“ №3, УИ „Паисий Хилендарски, Пловдив 2017, ISBN978-954-423-906-0
 • 2013 г. – Маргаритов В., , Ст. Димитров, „Футболното хулиганство през погледа на студенти – бъдещи спортни педагози“ в „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта“ №3, УИ „Паисий Хилендарски, Пловдив 2017, ISBN978-954-423-906-0
 • 2013 г. – Маргаритов В., Н. Едер „Методически насоки за оптималното развитие на есенциалните способности в обучението по Винг Чун“ в „Съвременни проблеми на физическото възпитание и спорта“ №3, УИ „Паисий Хилендарски, Пловдив 2017, ISBN978-954-423-906-0

и др.

           

            Спортна дейност:

 • Председател на спортен клуб ПУ „Паисий Хилендарски“
 • Член на управителния съвет на хандбален клуб ПУ „Паисий Хилендарски“
 • Член на световната организация по Винг Чун – EWTO

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg