Изберете страница

Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Педагогически факултет

Татяна Георгиева Найденова

Ст. преподавател

Кабинет: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: naydenova@uni-plovdiv.bg, tatyana.naidenova@pfpu.bg

Старши преподавател в катедра „ Теория и методика на физическото възпитание и спорт“. Основни научни интереси и публикации в областта на физическото възпитание и спорт. Участник в проект „Студентски практики“

Основна е преподавателската дейност свързана с провеждане на занятия по тенис в специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, обща физическа подготовка в групите имащи в програмата си часове по физическо възпитание и спорт.

Спортната и състезателна дейност е свързана с ръководене на отборите по тенис мъже и жени в градски първенства, Пловдивски студентски игри, групите на държавните студентски първенства, във финалите на провеждащите се универсиади, летни университетски игри – плажен тенис и участие по покана от организатори на турнири.

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg