Изберете страница

Теория и методика на физическото възпитание и спорт

Педагогически факултет

Теодор Крумов Митев

Ст. преподавател

Кабинет: Нова спортна зала, ет. 1

Телефон: 032/261-325

Email: tmitev@uni-plovdiv.bg, teodor.mitev@pfpu.bg

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg