Психология

Педагогически факултет

Доц. д-р Юрий Павлов Янакиев

Заместник декан по международно сътрудничество

Кабинет: стая 112

Телефон: 032/261-708

Emailyouri.ianakiev@gmail.com , ianakiev@uni-plovdiv.bg

Приемно време: сряда 12.00 ч. – 13.00 ч.

Доцент Янакиев защитава магистърска степен (2000г.) и докторат (2006г.) с почетно отличие (summa cum laude) в Университета в гр. По, към Академията в гр. Бордо, Франция. От 2009г. работи като преподавател в катедра „Психология“ на Пловдивския университет. Хабилитира се по „Психология“ (социална психология) през 2015г. Преподавал е като гост лектор и хоноруван преподавател в редица университети в страната и чужбина.

Научните интереси на преподавателя са насочени към темите: убеждаване и социално влияние; социално познание, просоциално поведение, психология и изкуство. Изследователската му дейност е популяризирана в монографиите Комуникация и пространствено познание (2013), Разбиране при четене (2013, 2016) и Voyage sémiotique vers « L’île du jour d’avant» d’Umberto Eco (2006). Той е автор на учебници и помагала за студенти и докторанти, най-популярни от които са Социална психология на комуникацията (2014) и Презентация и самопрезентация (2014). Научната му продукция наброява над 60 публикации. Доц. Янакиев членува в редица престижни международни и български професионални съюзи и организации.

Доцент Янакиев чете следните лекции на студентите от бакалавърските програми: Социална психология; Спортна психология, Психология на изкуствата, Психолингвистика. В магистърските програми влиза по дисциплините: Стрес и психично здраве, Комуникация и управление; Реклама и презентации; Подбор, оценка и управление на персонала; Позитивни когнитивни процеси; Делово общуване.

Доц. Янакиев участва в ръководството на Университета в качеството му на Заместник-декан по международно сътрудничество (от 2015г.) и Научен секретар на Педагогическия факултет (2012-2015г.). В момента той изпълнява длъжността Директор на Университетския център за доброволчество, който организира и провежда стажове за студенти от страната и чужбина. От 2011г. е факултетен координатор по програма „Еразъм+“ на Педагогическия факултет.

Книги

Ianakiev, Y. (2016). Reading Comprehension: Information and Communication Technologies for Social Inclusion of People with Autism. Second Edition, Revised and Supplemented. Plovdiv: Plovdiv University Publishing House (in Bulgarian with an English abstract).

Ianakiev, Y. (2014). Social Psychology of Communication. Plovdiv: Plovdiv University Publishing House (in Bulgarian with an English Abstract).

Ianakiev, Y. (2014). Presentation and Self-presentation. Plovdiv: Plovdiv University Publishing House (in Bulgarian with an English Abstract).

Ianakiev, Y. (2013). Communication and Space Knowledge. Plovdiv: Plovdiv University Publishing House (in Bulgarian with an English abstract).

Ianakiev, Y. (2013). Reading Comprehension: Information and Communication Technologies for Social Inclusion of People with Autism. Plovdiv: Plovdiv University Publishing House (in Bulgarian with an English abstract).

Ianakiev, Y. (2006) Voyage sémiotique vers « L’île du jour d’avant» d’Umberto Eco. 375p. Publié et distribué dans son intégralité par l’Atelier National de Reproduction des Thèses (http://www.anrt@univ-lille3.fr ) Publication autorisée par le jury, Réf ANRT : 51614; Identifiant BU : 06PAUU1001 ; Num. national de thèse: 2006PAUU1001.

 

Статии

Ianakiev, Y., Tzokov, G. & Kaneva, O. (2018) Investigation of manifestations of aggression and violence among students in Bulgaria to create a positive and safe school environment.  in. Violence and Child of the 21st Century. Plovdiv: Plovdiv University Publishing House, pp. 67-90 (in Bulgarian with an English abstract). ISBN 978-619-202-311-9

Tzokov, G., Ianakiev, Y. & Kaneva, O. (2018) Study of school leadership attitudes in Bulgaria in the Positive and Safe School Environment. in. Violence and Child of the 21st Century. Plovdiv: Plovdiv University Publishing House, pp. 45-67 (in Bulgarian with an English abstract). ISBN 978-619-202-311-9

Ianakiev, Y., Atanasova E. & Ivanova, R. (2017) Investigation of psychosocial distress in oncology patients in an operative stage of treatment. In: Proceedings of the Eighth National Congres of Pschology. Sofia: Producing center LM LTD, pp. 790-803. (in Bulgarian with an English abstract). ISBN: 978-954-91472-

Ianakiev, Y., Tzokov, G. & Taneva, N. (2017) Is the integration of Roma in Bulgaria Possible? Study of the Reasons for School Drop-out of Roma Children as a Major Obstacle to Their Socialization. In: Social and Pedagogical Aspects of Child Development. Plovdiv: Plovdiv University Publishing House, pp. 117-132 (in Bulgarian with an English abstract). ISBN 978-619-202-279-2

Ianakiev, Y. (2016) Flow and Creativity: Strategies, Methods, and Tendencies in the Study of the State of Flow In the Creative Process. In: Positive Psychology. Plovdiv: Plovdiv University Publishing House, pp. 147-160 (in Bulgarian with an English abstract).

Ianakiev, Y. & Shterev, R. (2016) Bio and neurofeedback methods for the personal development of people with disabilities by promoting their creative potential. In: Pedagogy Еducational Journal, n. 8. Sofia: Az Buki National Publishing House for Education and Science, рр. 1070-1091 (in Bulgarian with an English abstract).

Ianakiev, Y. (2016) Psychoanalytic Perspectives in the artistic creativity of Salvador Dali. In: Education, development, art – Positive Development. Plovdiv University Publishing House, pp. 157-169 (in Bulgarian with an English abstract).

Ianakiev, Y. (2016) Artistic Creativity And Personal Developement: the Self-portraits of Rembrandt as a visual curriculum vitae. In: Innovative pedagogical technologies for personal development through artistic creative activities, Plovdiv University Publishing House, pp. 147-160 (in Bulgarian with an English abstract).

Ianakiev, Y. & Shterev, R. (2016) Diagnosis and Stimulation of Sports Performances through the Methods of Mental Training and Biofeedback Technologies. In: Innovations and Competences in Education. Plovdiv: Plovdiv University Publishing House, рр. 484-495 (in Bulgarian with an English abstract).

Ianakiev, Y. & Stoyanova, K. (2015) Clinical Evaluation of OpenBook – a New Software Technology for Simplifying Documents and Texts for People with Autism Spectrum Disorders. In: Social Competencies, Creativity and well-being. Plovdiv: Plovdiv University Publishing House, pp. 147-160.

Ianakiev, Y. (2014) Study of Need for Affiliation with the University of the Students and Prospective Students. In: Education, Society, Personality. Plovdiv: Plovdiv University Publishing House pp. 405-424 (in Bulgarian with an English abstract).

Ianakiev, Y. & Taneva, N. (2014) Research on social attitudes and readiness for good parenting of the parents and kindergarten teachers. In: National Congress of Psychology. Sofia: Producing Center LM Plus Ltd., pp. 476-491 (in Bulgarian with an English abstract).

Ianakiev, Y. & Sivakova, V. (2014) The identity of Vincent Van Gogh in light of its self-portrait. In: Personal and national identity and social environment – vol. 2. Plovdiv University Publishing House, pp. 17-34 (in Bulgarian with an English abstract).

Ianakiev, Y. (2013) A study of para-verbal characteristics in educational discourse. In: Education in one world, Volume 11. Sofia: Bulgarian Comparative Education Society & Ljubljana University Press, pp. 368-375 (in Bulgarian with an English abstract).

Ianakiev, Y. & Yaneva, V. (2012) Psycholinguistic Aspects of Reading Comprehension in Children with Autistic Spectrum Disorders: Interpretation of Pronouns and Figurative Speech. In: Education and Technology – Innovation in Learning and Cognitive Development, n. 3. Bourgas: Art Publishing House. рр. 395-402 (in Bulgarian with an English abstract).

Ianakiev, Y. & Yaneva, V. (2012) Conventional Metaphor Comprehension of Children with Autistic Spectrum Disorders. In: Education and Technology – Innovation in Learning and Cognitive Development, n. 3. Bourgas: Art Publishing House. рр. 388-394 (in Bulgarian with an English abstract).

Ianakiev, Y. (2013) Interactive distance as a factor to stimulate the learning process, In: Applied psychology and social practice. Varna: Varna Free University Publishing House, pp. 342-356.

CV

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg