Новини

Педагогически факултет

Предизвикателства и успехи на незряща студентка в Педагогическия факултет

Студентката Мартина Куртева сбъдва една мечта, като започва следването си през септември 2021 г. в специалност Психология – редовна форма на обучение. В новата среда тя среща подкрепа, както от колегите от специалността, така и от ръководството на Педагогическия...

повече информация

Достъп до паркингите на Нова сграда и Спортна зала

Достъп до паркингите на Нова сграда и Спортна зала ще бъде регулиран от бариери. Всеки служител и студент има възможност да добави своя регистрационен номер на автомобил през персоналния си профил в електронния портал на Пловдивския университет...

повече информация

Стипендии за първи семестър на учебната 2021/2022 г.

Заповед за условията и реда на предоставяне на стипендии   ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява начало на кампанията за кандидатстване за стипендии за първи семестър на учебната 2021/2022 г. Кандидатстването се извършва само върху основата на показателя „среден...

повече информация

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Във връзка с епидемиологичната обстановка се прекратява приема на договори на студенти за практическо обучение по проект  BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“.  Подновяването на приемането на договори за Студентски практики ще бъде оповестено...

повече информация

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Уважаеми колеги, Във връзка със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 на Министъра на здравеопазването и Заповед № Р 33-5315 от 20.102021 г. се преустановява присъствения учебен процес във висшите училища. Обучението в Педагогическия факултет при ПУ Паисий Хилендарски“ ще...

повече информация

Онлайн обучителни сесии за новия Web of Science

Представителството на  Web of Science организира Zoom обучителни сесии на 21 и 27 октомври от 10:30 до 11:30 часа и от 14:30 до 15:30часа, поканите за които са както следва: Тема: Обучение - работа с новия Web of Science Дата/час: Oct 21, 2021 10:30 AM SofiaЛинк...

повече информация

ТРАДИЦИОННАТА ЕЖЕГОДНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ“

Уважаеми колеги, Тук можете да се запознаете с програмата на интердисциплинарна научна конференция „РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ“ на Педагогическия факултет, която ще се проведе на 29.10.2021 г. синхронно в електронна среда от разстояние. Началото на събитието е...

повече информация

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg