Административно обслужване

Педагогически факултет

Инспектори по специалности

За всички инспектори по специалности приемно време за студенти : 10:00 – 12:00 / 13:30 – 15:00

 1. Инспектор Петя Петрова Иванова,
  кабинет 319, етаж 3, тел. 032-261-786, ivanova_petya@uni-plovdiv.bg

ОКС “Бакалавър”

 • Предучилищна и начална училищна педагогика – редовно обучение;
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – задочно обучение;
 • Физическо възпитание – редовно обучение;
 • Физическо възпитание – задочно обучение;
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – редовно обучение.

ОКС “Магистър”

 • Информационни технологии в предучилищното образование и началния етап на средното училище;
 • Информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на средното училище;
 • Алтернативи в предучилищната и началната учлищна педагогика;
 • Спорт в училище;
 • СДК НУП гр. Кърджали;
 • СДК ПУП гр. Кърджали.

2. Инспектор Рена Аврамова Друмева – Червенкова,
кабинет 220, етаж 2, тел. 032-261-785, reny@uni-plovdiv.bg

 

ОКС “Бакалавър”

 • Специална педагогика – редовно обучение;
 • Социална педагогика – редовно обучение;
 • Педагогика – редовно обучение;
 • Бит и технологии – редовно обучение;
 • Актьорство за драматичен театър – редовно обучение;
 • Графичен дизайн с реклама – редовно обучение;
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – редовно обучение.

 

ОКС “Магистър”

 • Комуникативни нарушения;
 • Приложна психология;
 • Образователен мениджмънт;
 • Социален мениджмънт и социално предприемачество;
 • Социална работа с правонарушители;
 • Специална педагогика – ресурсен учител;
 • Приобщаващо образование.

 

 1. Инспектор Цветомира Иванова Чомпалова,
  кабинет 219, етаж 2, тел. 032-261-784, cvetomira@uni-plovdiv.bg, cvetomira.chompalova@pfpu.bg

 

ОКС “Бакалавър”

 • Психология –редовно обучение;
 • Психология –задочнообучение;
 • Социални дейности – редовно обучение;
 • Предучилищна педагогика и чужд език – редовно обучение.

ОКС “Магистър”

 • Педагогическо взаимодействие и творчество в детската градина и началния етап на средното училище;
 • Училищна психология – редовно обучение;
 • Училищна психология – задочно обучение;
 • Позитивна психология.

4. Инспектор Валентина Костадинова Иванова,
кабинет 216, етаж 2, тел. 032-261-766, vivanova@uni-plovdiv.bg


ОКС “Бакалавър”

 • Начална училищна педагогика и чужд език – редовно обучение;
 • Начална училищна педагогика – редовно обучение;
 • Предучилищна педагогика и чужд език -редовно обучение ;
 • Предучилищна педагогика – редовно обучение;
 • Джаз и поп изпълнителско изкуство – редовно обучение ;
 • Педагогика на обучението по музика редовно обучение.

ОКС “Магистър”

 • Предучилищна и начална училищна педагогика;
 • Мениджмънт на социално-педагогическата работа;
 • Начална училищна педагогика и чужд език;
 • Педагогическо взаимодействие и подготовка за училище в групите за предучилищно образование;
 • Превантивна педагогика;
 • Начална училищна педагогика;
 • Училищна педагогика – учител в … .

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg