Изберете страница

Административно обслужване

Педагогически факултет

Инспектори по специалности

За всички инспектори по специалности приемно време за студенти: 10:00 – 12:00 / 13:30 – 15:00

 1. Инспектор Петя Петрова Иванова,
  кабинет 319, етаж 3, тел. 032-261-786, ivanova_petya@uni-plovdiv.bg

ОКС “Бакалавър”

 • Предучилищна и начална училищна педагогика – редовно обучение;
 • Предучилищна и начална училищна педагогика – задочно обучение;
 • Музика – редовно обучение;
 • Джаз и поп изпълнителско изкуство – редовно обучение;
 • Педагогика на обучението по музика – редовно обучение.

ОКС “Магистър”

 • ПНУП неспециалисти – 4 семестъра;
 • Образователен мениджмънт;
 • Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика;
 • Педагогическо взаимодействие и творчество в ДГ;
 • Педагогика на обучението по музика в ДГ и СУ;
 • Ръководство на вокални и инструментални състави.

2. Инспектор Галина Иванова Антонова,
кабинет 220, етаж 2, тел. 032-261-785, antonova_galina@uni-plovdiv.bg 

ОКС “Бакалавър”

 • Актьорство за драматичен театър – редовно обучение;
 • Графичен дизайн с реклама – редовно обучение;
 • Педагогика – редовно обучение;
 • Педагогика на обучението по изобразително изкуство – редовно обучение;
 • Социална педагогика – редовно обучение;
 • Специална педагогика – редовно обучение.

ОКС “Магистър”

 • Комуникативни нарушения;
 • Специална педагогика – ресурсен учител;
 • Психология на управлението.

3. Инспектор Петя Николаева Лупова,
кабинет 219, етаж 2, тел. 032-261-784, p_lupova@uni-plovdiv.bg

ОКС “Бакалавър”

 • Психология – редовно обучение;
 • Психология – задочно обучение;
 • Социални дейности – редовно обучение.

ОКС “Магистър”

 • Приложна психология – редовно обучение;
 • Училищна психология – редовно обучение;
 • Позитивна психология – редовно обучение;
 • Мениджмънт на социалните организации – задочно обучение.

4. Инспектор Славка Николаева Томова,
кабинет 218, етаж 2, тел. 032-261-766, slavka@uni-plovdiv.bg


ОКС “Бакалавър”

 • Начална училищна педагогика – редовно обучение;
 • Начална училищна педагогика и чужд език – редовно обучение;
 • Предучилищна педагогика и чужд език – редовно обучение;
 • Предучилищна педагогика – редовно обучение.

ОКС “Магистър”

 • Предучилищна и начална училищна педагогика: специалисти 3 сем.;
 • Начална училищна педагогика – Заедно в час;
 • ДК НУП гр. Кърджали;
 • ДК ПУП гр. Кърджали.