Администрация

Педагогически факултет

Секретар на Педагогически факултет


Стойка Костадинова Спасова,
кабинет 218, етаж 2, тел. 032-261-701, stoika.spasova@pfpu.bg; tonisis@abv.bg

Организатор


Антон Николов Боев,
Учебен театър, тел. 0892 224 546 ; тел. 0898 332 289

Технически организатор


Александър Веселинов Станев,
кабинет 310, етаж 3, тел. 032-261-797, alexander.stanev@pfpu.bg

Административни секретари по катедри

Катедра „Педагогика и управление на образованието”


Амалия Енчева Урумова
кабинет 215, етаж 2, тел. 032-261-713, a_urumova@uni-plovdiv.bgamalia@gbg.bg

Катедра „Психология”


Пепа Ангелова Петкова

кабинет 215, етаж 2,  тел. 032-261-818, pepa_petkova@uni-plovdiv.bgpepa_petkova67@abv.bg

Катедра „Социални дейности”


Пепа Ангелова Петкова

кабинет 215, етаж 2, тел. 032-261-818, pepa_petkova@uni-plovdiv.bgpepa_petkova67@abv.bg

Катедра „Предучилищна педагогика”


Станимира Веселинова Филипова

кабинет 317, етаж 3, тел. 032-261-720, spasovamira@gmail.com

Катедра „Естетическо възпитание”


Ива Иванова Тенчева

кабинет 115, етаж 1, тел. 032-261-704, inas_sl@abv.bg

Катедра „Начална училищна педагогика”


Надя Димова Ташева
кабинет 415, етаж 4, тел. 032-261-793, n_tacheva@uni-plovdiv.bgnadidimova@abv.bg

Катедра „Музика”


Ива Иванова Тенчева
кабинет 115, етаж 1, тел. 032-261-704, inas_sl@abv.bg

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание”


Ваня Стоянова

кабинет 24, партер – Ректорат, тел. 032-261-325, 395 , tmfv_sport@pfpu.bg

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg