Изберете страница

Администрация

Педагогически факултет

Секретар на Педагогически факултет


Станимира Веселинова Филипова,
кабинет 217, етаж 2, тел. 032-261-701, m_filipova@uni-plovdiv.bg, mira.filipova@pfpu.bg

Системен администратор


Александър Веселинов Станев,
кабинет 312, етаж 3, тел. 032-261-797, a_stanev@uni-plovdiv.bg, alexander.stanev@pfpu.bg

Организатор


Антон Николов Боев,
Учебен театър, тел. 0892 224 546 ; тел. 0898 332 289, a_boev@uni-plovdiv.bg

Административни секретари по катедри

Катедра „Естетическо възпитание” и катедра „Музика”


Ива Иванова Тенчева,

кабинет 115, етаж 1, тел. 032-261-704, iva_tencheva@uni-plovdiv.bg, iva.tencheva@pfpu.bg

Катедра „Начална училищна педагогика”


Невена Георгиева Стоянова,
кабинет 415, етаж 4, тел. 032-261-793, nevenastoyanova@uni-plovdiv.bg

Катедра „Педагогика и управление на образованието”


Амалия Енчева Урумова,
кабинет 215, етаж 2, тел. 032-261-713, a_urumova@uni-plovdiv.bg, amalia.urumova@pfpu.bg

Катедра „Предучилищна педагогика”


Александрина Даниелова Ангелова,

кабинет 317, етаж 3, тел. 032-261-720, angelova_a@uni-plovdiv.bg

Катедра „Психология” и катедра „Социални дейности”


Пепа Ангелова Петкова,

кабинет 212, етаж 2,  тел. 032-261-818, pepa_petkova@uni-plovdiv.bg, pepa.petkova@pfpu.bg