Изберете страница

Специалност “Актьорство за драматичен театър” стартира лаборатория на зрелището – Ателие “СПОНТАННА КРЕАТИВНОСТ”.

Ателието ще бъде водено от доц. д-р Валерий Пърликов, преподавател в Педагогически факултет на Пловдивския университет, катедра “Естетическо възпитание”.

Заниманията в Ателието ще се провеждат всеки понеделник от 18.00 до 20.00 ч. в Учебен театър –  Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“, не изискват предварителна специална подготовка и са достъпни за всички мотивирани от изследване и разгръщане на персоналността си.

Работата на Ателие “СПОНТАННА КРЕАТИВНОСТ” ще се основава на интензивни психо-физически тренинги по метода на спонтанна креативност, разработван от режисьора Валерий Пърликов. Същността на метода е постигане на преживелищни трансфери между участниците в тренинга през режим на спонтанна (непреднамерена и сложена в актуален-им случай) креативност. Стратегическа цел на предстоящата лабораторна работа е намиране на плавен преход между интимността на тренингите и публични покази пред свидетелстващи, при запазване на автентичността на лицедейския акт. (вж. ЛИЦЕДЕЯТ – ИНСАЙТЕН ПРЕЖИВЯВАЩ. Метод на спонтанната креативност. https://simulmort.files.wordpress.com/2022/01/via-negativa-svitak-5.pdf )

Стартираме на 13.03.2023 г., за допълнителна информация vparlikov@uni-plovdiv.bg