Изберете страница

На 13.11.2023 г. Педагогическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ свика общо събрание, съставено от всички професори, доценти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета и представители от състава на студентите, докторантите и администрацията на факултета.

Основни моменти от проведеното общо събрание бяха отчетът на Декана и деканското ръководство на Педагогическия факултет за периода 12 ноември, 2019 – 12 ноември, 2023 и номинациите и изборът на Декан за следващия четиригодишен период.

На свои заседания катедри „Педагогика и управление на образованието“, „Начална училищна педагогика“ и „Предучилищна педагогика“ бяха номинирали проф. д-р Владимира Ангелова за Декан на Педагогическия факултет, която представи амбициозна и убедителна мандатна платформа за предстоящия период от ноември, 2023 до ноември, 2027 г.

Победата на единствения кандидат за длъжността Декан на Педагогическия факултет – професор д-р Владимира Ангелова – бе убедителна. От 104 гласували членове на общото събрание 102 гласуваха утвърдително за предложения кандидат и това окончателно затвърди високата оценка за ефективността и лични качества на досегашния  и бъдещ Декан – проф. д-р Владимира Ангелова и нейния екип. Чуха се множество положителните изказвания, както по отношение на направения отчет, така и по отношение на представената мандатна платформа.

Предстоят четири нови години на усилена работа, сериозни управленски решения и взаимна подкрепа и партньорство!

На добър час на новото ръководство на Педагогическия факултет!