Уважаеми колеги – преподаватели и студенти,

Графикът за работа на инспекторите в ПУ „Паисий Хилендарски“ през месец април може да намерите тук.

Деканското ръководство