Изберете страница

Преподавателска конференция на Педагогическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ с тема „Интердисциплинарно обучение чрез изкуства, спорт и дигитални технологии“ се проведе в периода 25 – 27 октомври, 2023 г. в хотелски комплекс „Камелия“, Пампорово.
Събитието бе открито от декана на факултета – проф. д-р Владимира Ангелова, а специални гости бяха – заместник-ректорът Борян Янев и лекторът на пленарния доклад Димитър Асенов – директор на националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти..
Същинската част на конференцията продължи на 26.10.2023 г., като докладите бяха разделени в три секции: Образование и изкуство, Педагогика и Психология, спорт и социални дейности.
Доброто настроение и конструктивността на диалога между колегите от факултета се запази и във формалната и в неформална част от тридневния семинар.

Тържествено откриване

СЕКЦИЯ I – Образование и изкуство
Председател на секцията: доц. д-р Николинка Атанасова
Научен секретар: гл. ас. д-р Надежда Ангелова

СЕКЦИЯ II – Педагогика
Председател на секцията: доц. д-р Екатерина Чернева
Научен секретар: гл. ас. д-р Биляна Калоферова

СЕКЦИЯ III – Психология, спорт и социални дейности
Председател на секцията: проф. д-р Кирилка Тагарева
Научен секретар: гл. ас. д-р Гергана Славчева – Андонова

Преход сред природата

Закриване на конференцията