На 15. 05. 2020 г. се проведе  Деветият студентски научен форум в Педагогическия факултет. Макар и традиционен като събитие форумът бе нетрадиционен като формат. Извънредното положение, въведено поради опасността от разпространение на корона вирус инфекцията, наложи събитието да се проведе в онлайн режим.

Общият брой на участниците в деветия студентски научен форум бе 123 студенти, а работата им бе организирана в 6 секции.

Осемдесет студенти презентираха 40 научни доклада в 4 секции: Секция I – Докторанти; Секция II – Социална психология; Секция III – Приложна психология и психология на развитието и Секция IV – Обучение, възпитание, приобщаващо и специално образование. Работата по секции бе организирана в онлайн класни стаи в Google Meet и участниците имаха възможност да споделят презентациите си или от своите екрани, или от екраните на научните председатели на секциите.

Традиционният формат на събитието се радва и на художествено-творческите изяви на музикантите, художниците, графичните дизайнери и артистите на факултета. Тази година имаше подготвени две изложби – една с художествена фотография на студенти от първи курс „Графичен дизайн и реклама“ и една с плакати, посветена на  250 години от рождението на композитора Лудвиг ван Бетовен, подготвена от студентите от 2-ри курс на същата специалност. И двете изложби бяха качени на сайта на Педагогическия факултет под формата на PowerPoint презентации.

Гостите на събитието имаха възможност да се насладят на музикалните изпълнения на студентите от специалности „Джаз и поп изпълнителско изкуство“, „Музика“ и „Актьорство за драматичен театър“, следвайки линковете към секцията с музикални изяви в програмата на форума.

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова