Изберете страница

Десетият студентски научен форум на Педагогическия факултет се проведе на 14 май 2021 г. синхронно в електронна среда от разстояние. Форумът се превърна в ежегодно събитие, даващо поле за научноизследователски и художественотворчески изяви на студенти и докторанти от Факултета.
Общият брой на участниците в този научен форум беше 188, като дейностите им бяха организирани в осем секции.
Научните си изследвания и доклади презентираха 122 студенти, разпределени в пет секции: Секция I – Докторанти; Секция II – Социална психология; Секция III – Приложна психологияСекция IV – Психология на развитието; Секция V – Образование, изкуство, спорт.
Научният форум се отличи със задълбочени дискусии и явен интерес към споделените научни доклади.
Всички участници във форума имаха възможност да разгледат виртуалната изложба  „Светът в цветове и форми“, представена от четиринадесет студенти от бакалавърска програма „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ с художествен ръководител: проф. д-р Даниела Маркова, както и виртуалната изложба „Фантастични светове“ на студенти от бакалавърска програма „Графичен дизайн с реклама“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ с художествен ръководител: ас. д-р Надежда Ангелова. Тези две изложби бяха обособени в Секция VI.
В Секция VII музикалните изпълнения на деветнадесет студенти от специалностите „Джаз и поп изпълнителско изкуство“, „Музика“ и „Актьорство за драматичен театър“ с музикални ръководители: доц. д-р Веселин Койчев, гл. ас. д-р Майя Бошева, д-р Румяна Жекова и Станка Даутовска бяха представени като видео материали.
Секция VIII включваше две театрални постановки „Пълнолуние“ и „Искам думата“ с участието на двадесет и седем студенти от специалност „Актьорство за драматичен театър“. Следвайки връзката в програмата на форума бихме могли да съпреживеем емоциите на изпълнителите.

Снимки от ДЕСЕТИЯТ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ може да видите ТУК!

Видео от тържественото откриване на ДЕСЕТИЯТ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ