Изберете страница

На 30 май 2022 г. Клубът по психология към Педагогическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” организира дискусионен форум на тема “Новото нормално – влиянието на пандемията върху практическите аспекти на психологията“. Събитието се проведе на живо в 122 аудитория и се излъчи онлайн за гостите, които не можеха да се включат.

Участниците в панела бяха проф. дпсн Ваня Матанова, доц. д-р Златомира Костова и психологът Елена Атанасова. Те споделиха от своя личен опит и наблюдения върху въздействието на различните ефекти от пандемията и отраженията им върху човешката психика. Темите, засегнаха, включват терапия и кризисна интервенция при деца, юноши, възрастни и двойки през пандемичния период, като беше разгледан и въпросът за повишения брой случаи на тревожност и депресия през последните години.

Влиянието на пандемията върху психичното здраве като широкоспектърен въпрос беше разгледан от различни гледни точки, пречупени през призмата на практиката на поканените специалисти. Във фокуса на дискусията бяха нарушените вярвания за близостта, които пандемията създаде у човек – внушенията, че близостта е опасна и за да бъдем заедно, трябва да бъдем разделени. Обсъди се как хората са създали своите механизми за справяне с тревожността и какви могат да бъдат евентуалните дългосрочни отражения върху психичното здраве след една криза (йероглифите за която на китайски означават „опасност“ и „възможност“) и как това ще се отрази върху психотерапията.

Основните акценти са поставени върху интерпретация на разбирането за нормалност, психично здраве, пандемия и как всички те се вплитат в практиката на психолога във времето на Пандемия през последните две години. Представени са данни от световни източници, очертаващи основните линии на човешкото страдание в това време.

Изтеглянето на психотерапията (като възможност за подкрепа) във виртуалното пространство, постави пред изпитание и двете страни на терапевтичния процес – клиентът и терапевтът. Те бяха в сходни преживявания: ново, непознато, събуждащо тревожност. Теле-психотерапията или «пикселизираният» образ на другия беше възможност за изследване на нови полета на психологията на практика.

Особени благодарности бяха отправени към членовете на Клуба за присъствието на събития и активното участие в инициативите му. Бяха раздадени сертификати за участието им, а за гостите от това и миналите събития бяха подготвени благодарствени писма.

Видео от срещата може да видите тук: