Изберете страница

Ефективната подкрепа на учители в началото на тяхната кариера беше в сърцето на дискусията, която доц. Юрий Янакиев от катедра „Психология“ към Педагогическия факултет предложи на клуба по „Педагогика“. Срещата започна с информация относно възможностите за развитие на психологическа устойчивост (резилиънс) при начинаещите учители за преодоляване на влиянието на стреса и бърнаут синдрома. Доц. Янакиев запозна студентите с актуални международни европейски проекти по програма „Еразъм+“, по които работи като експерт. Той предостави безплатен достъп до помагало, което бъдещите учители могат да използват повишаване на своята информираност относно изследването на нивата на стрес и устойчивостта с помощта на сертифицирани инструменти. Лекторът демонстрира разнообразни техники и стратегии за повишаване на устойчивостта, които са налични в предоставеното помагало със заглавие Резилиънс за учители – Повишаване на устойчивостта към стрес и бърнаут синдром. Срещата приключи с оживено обсъждане на въпроси, зададени от студентите, които демонстрираха своята ангажираност по темата.

За повече информация доц. Янакиев предложи достъп до следните допълнителни ресурси:

Помагало Резилиънс за учители – Повишаване на устойчивостта към стрес и бърнаут синдром

Проект NEST: Ефективната подкрепа за нови учители: 1.

2.

СНИМКИ ОТ СЪБИТИЕТО

Видео от срещата може да видите тук: