Изберете страница

През последната година разработчиците пуснаха главозамайващ набор от инструменти за ИИ, които могат да генерират текст, изображения, музика и видео без нужда от сложно кодиране, а просто в отговор на инструкции, дадени на естествен език. Тези технологии бързо се усъвършенстват и разработчиците въвеждат възможности, които само преди няколко години биха се считали за научна фантастика. ИИ повдига и неотложни етични въпроси, свързани с пристрастността, подходящата употреба и плагиатството.  В сферата на образованието тази технология ще повлияе на начина, по който учат учениците и студентите, на работата на преподавателите и в крайна сметка на начина, по който структурираме нашата образователна система.

Анотация за лектора:

Проф. Георги Димитров е доктор по моделиране и симулация на процеси, професор по компютърни науки. Работи в областите Big Data, Web Data Analyst, Brain Wave, IoT, виртуална реалност, добавена реалност и др. Автор е на повече от 150 научни публикации, книги и учебници. Член e на „Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (ACCSIT)“. Има дългогодишен опит, от повече от 30 години, в разработката на софтуер за бизнеса. Участва в няколко проекта на Erasmus+, а именно Design Thinking for Digital Innovation, iBigWorld: Innovations for Big Data in a Real World.