Изберете страница

На 24.10.2023г., във входното фоайе на Педагогическия  факултет в Нова сграда на ПУ “Паисий Хилендарски”, се откри изложба на студенти в 2-ри и 3-ти курс в специалност “Педагогика на обучението по изобразително изкуство”.

Представените графични етюди са създадени по време на обучението по дисциплината “Рисуване” под ръководството на хон. преп. Сашо Савов.

Етюдът, в различните му вариации, е учебна рисунка,  свързана с изучаването на натурата и развитието на ключови изобразителни умения.

Заложен като класическо средство на обучение на бъдещите специалисти преподаватели, изложбата от етюди представя на по-широка аудитория техните достижения в пресъздаване на натурата в съчетание с индивидуалния им артистичен почерк.

Интересни факти, свързани с процеса на създаване на творбите, както и повече за ролята на дисциплината “Рисуване“ в обучението, споделиха пред публиката преподавателите от катедра Естетическо възпитание: доц. д-р Методий Ангелов (водещ лекции в дисциплината) и  хон. преп. Сашо Савов (водещ практически упражнения), които откриха официално изложбата.