Изберете страница

Уважаеми колеги,
На 29 октомври 2021 г. се проведе традиционната ежегодна интердисциплинарна научна конференция на Педагогическия факултет, на тема „РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“. За втори път научният форум се провежда синхронно в електрона среда от разстояние.
Конференцията откри Декана на Педагогическия факултет проф. д-р Владимира Ангелова. Тя отбеляза, че докладите и резултатите от научните изследвания на преподавателите от Педагогическия факултет очертават тенденциите в развитието на ключовите за 21 в. компетентности и пожела успешно представяне, вдъхновяващи и ползотворни дискусии на всички участници.
В поздравителния адрес от Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Румен Младенов бяха отправени отправи пожелания за успех на научния форум и бяха отбелязани впечатляващия брой участници, многоаспектната научна програма, оригиналните идеи и разнообразни практически решения, както в сферата на педагогиката и психологията, така и в областта на изкуството и социалните дейности.
С дейностите и рефлексията от заключителните дискусии можете да се запознаете по секции:
СЕКЦИЯ 1. ОБРАЗОВАНИЕ И ИЗКУСТВО
СЕКЦИЯ 2. ПЕДАГОГИКА
СЕКЦИЯ 3. ПСИХОЛОГИЯ И СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
СЕКЦИЯ 4. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Снимки от интердисциплинарната научна конференция „РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТ“ може да видите ТУК.

Видео от тържественото откриване на интердисциплинарната научна конференция „РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ“