Изберете страница

На 04.11.2022 г. в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“ се проведе интердисциплинарна научна конференция на Педагогическия факултет на тема: „Компетентностен подход и иновации през XXI век“.
Събитието откри проф. д-р Владимира Ангелова – декан на Педагогическия факултет, а поздравителен адрес отправиха Ректорът на Пловдивския университет – проф. д-р Румен Младенов и проф. д.п.н. Румяна Танкова – заместник-ректор по системата за наблюдение, управление и постоянен контрол на качеството на обучението и академичния състав.
Пленарна лекция на тема: „Динамична класна стая в съвременното училище – модел за прилагане на компетентностен подход в богата на технологии среда“ изнесе проф. д-р Румяна Папанчева от университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в град Бургас. Акцентът в лекцията бе необходимостта от развиване на нестандартно и критично мислене, осъществяването на интердисциплинарни връзки, предлагането на многовариантни задачи и формирането на личностни компетентности, като бяха предложени и множество примери от практиката, както в началното и средното училище, така и от сферата на висшето образование.

След кратка кафе-пауза участниците презентираха своите изследвания в секционни заседания по теми от сферите на: образованието и науката, общата педагогика и психологията и социалните дейности.

Амбицията на Деканското ръководство е да публикува всички изследвания от тази конференция в самостоятелен брой на списание „Педагогика“.