Изберете страница

Уважаеми студенти,

На 7 октомври 2021 г.  от 14.00 ч часа ще се проведе информационна среща, свързана със стартиралата процедура за Еразъм мобилности за студенти с цел обучение за академичната 2021 – 2022 година.
Ще се дискутират условията за участие и процедурата за кандидатстване на студентите от Педагогическия факултет.
Срещата ще се проведе синхронно в електронна среда от разстояние. Ето и линк към видеоконферентната връзка: https://meet.google.com/sjj-fonu-qak
За повече информация се обърнете към факултетния координатор по програма „Еразъм+“ доц. д-р Ани Епитропова, e-mail: epitropova@uni-plovdiv.bg
Приемно време: онлайн понеделник 13.00 ч. – 14.00 ч.  https://meet.google.com/sjj-fonu-qak

Деканското ръководство