Изберете страница

Уважаеми студенти,

На 12 октомври 2022 г.  от 12.00 часа в 1 аула ще се проведе информационна среща, свързана със стартиралата процедура за Еразъм мобилности за студенти с цел обучение или практика за втория семестър на академичната 2022/ 2023 година.
Ще се дискутират условията за участие и процедурата за кандидатстване на студентите от Педагогическия факултет.

За повече информация се обърнете към факултетния координатор по програма „Еразъм+“ доц. д-р Ани Епитропова на имейл: epitropova@uni-plovdiv.bg

Деканското ръководство