Изберете страница

Уважаеми студенти,
На 14 април 2021 г.  от 11.00 ч до 12.00 часа ще се проведе информационна среща, свързана със стартиралата процедура за Еразъм мобилности за студенти с цел обучение и практики за 2021/2022 година.
Ще се дискутират условията за участие и процедурата за кандидатстване на студентите от Педагогическия факултет.
Срещата ще се проведе синхронно в електронна среда от разстояние. Ето и линк към видеоконферентната връзка:
https://meet.google.com/sjj-fonu-qak
За повече информация се обърнете към факултетния координатор по програма „Еразъм+“ доц. д-р Ани Епитропова, e-mail: epitropova@uni-plovdiv.bg
Приемно време: онлайн понеделник 14.00 ч. – 15.00 ч.

Деканското ръководство