Изберете страница

Във връзка с предстоящата селекционна процедура по програма Еразъм+, на 22.03.2023 г. в 1 аула беше организирана информационна среща със студентите от Педагогическия факултет. Активно участие в информационното събитие взеха над 200 студенти и докторанти. Факултетният координатор доц. д-р Ани Епитропова представи същността на програмата,  специалностите и броя на мобилностите с цел обучение или практика, за които студентите могат да кандидатстват. Педагогическият факултет има сключени договори за мобилност с цел обучение с двадесет и шест университета от четиринадесет държави, което дава възможност на студентите от всички специалности да участват в мобилности. Представени бяха условията за кандидатстване, етапите на селекционната процедура, както и предимствата, като развитие на социални, дигитални, езикови и интеркултурни компетентности, които участието в програмата насърчава.  Големият интерес на студентите беше демонстрирани чрез разнообразните въпроси, които поставиха.