Изберете страница

Уважаеми, студенти,

На 15 декември 2022 г. (четвъртък) от 13:00 часа в Голямата заседателна зала на втория етаж на Нова сграда на Пловдивския университет ще се проведе информационна среща с г-н Георги Титюков – заместник-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ на община Пловдив и г-жа Веселина Ботева – директор на дирекция „Социална политика“ в община Пловдив за представяне на настоящите и бъдещи социални проекти на община Пловдив като възможност за професионална реализация на студентите от Педагогическия факултет.

Деканското ръководство