Изберете страница

История на уебинари

Педагогически факултет

Среща-разговор с проф.Джон Хувър от Сейнт Клауд Юниверсити в Минесота, САЩ

За краткото време от един час ще  дискутираме няколко основни теми: Първа тема: Обучение на студенти. Ефективни методически форми на работа. Електронна среда и електронни ресурси. Втора тема: Насилието в училищата. Трета тема: Обучение на ученици със специални...

повече информация

Обучение в Монтесори детска градина „Къща на децата“ – София

Ще се осъществи  гостуване  в Монтесори детска градина „Къща на децата“ (Casa dei Bambini), град София. Монтесори детска градина „Къща на децата“ (Casa dei Bambini), град София е общество от родители, преподаватели и деца, изградено на основите на Монтесори...

повече информация

„Обърната класна стая“/ „flipped classroom“

Заповядайте на среща/разговор с проф. Пламен Милтенов от Сейнт Клауд Юниверсити в Минесота,  САЩ. За краткото време от един час ще  дискутираме възможностите, които предоставя методът „Обърната класна стая“/ „flipped classroom“, както и добри педагогически ...

повече информация

„Иновации при изграждането на компютърни кабинети и лаборатории в училище: Intel Compute stick – компютърът в класната стая на 21.век.”

Целта на уебинара е да запознаят директори, учители и/или   РКК и университетски преподаватели с възможностите за изграждане на нов модел компютърни кабинети, чрез микрокомпютъра  Intel Compute Stick. Intel Compute Stick е иновативен компютър с много малки размери,...

повече информация

„Основни групи храни“ (Food Groups)

Ще се осъществи гостуване в лабораторията за обучители в „Музейко“ – „Живото образование“, град София.Занятието, което ще бъде наблюдавано е „Основни групи храни“(Food Groups) и е част от English at the Museum – авторски формат на екипа на „Музейко“ за езиково...

повече информация

Занимания по интереси- „ Решаване на казуси за справяне с екологични проблеми“

Цели: 1.Учениците решават казуси, чрез които изграждат отговорно отношение към природата и екологично целесъобразно поведение. 2.Учениците формират активна гражданска позиция и критично отношение към отрицателни постъпки на възрастните и на техните приятели към...

повече информация

Открит урок с третокласници от училище „Климент Охридски” с. Скутаре

Основната цел за провеждането на уебинар е да се покаже на студентите от Педагогически факултет учебен час по английски език в трети клас в мултикултурна среда. Да се наблюдават учебни дейности и изпълнение на поставени задачи, балансирано разпределени във времето...

повече информация

Игровизацията на учебния процес

Пламен Милтенов (pmiltenoff@stcloudstate.edu) от Сейнт Клауд Юниверсити в Минесота, Димитрина Докимова(ddokimova@gmail.com) от математическа гимназия гр. Варна, Гергана Мартинова и Радостина Тодорова, библиотекари, Нов български университет (library@nbu.bg)ви канят на...

повече информация

Обиколка и лице на геометрични фигури в обучението по математика в България (1. – 4. клас) и в Гърция (1. – 6. клас)

Коментират се методически системи за запознаване и усвояване на понятията обиколки на триъгълник, правоъгълник и квадрат, лице на правоъгълник и квадрат. Акцентира се върху практическото значение на знанията чрез решаване на задачи с геометрично учебно съдържание....

повече информация

Среща за представяне на JUMP Math

Заповядайте на среща за представяне на JUMP Math – методика за преподаване на математика в предучилищна възраст, началното и средното училище с пълен набор учебни материали за ученици и подробни инструкции за учители, разработена от Джон Майтън – математик и драматург...

повече информация