Изберете страница

Катедра Предучилищна педагогика

Педагогически факултет

Доц. д-р Елена Стоянова Събева

Ръководител катедра

Кабинет: стая 313

Телефон: 032/261-716

Email: elenasabeva@uni-plovdiv.bg, elena.sabeva@pfpu.bg

Доц. д-р Симо Петров Иванов


Кабинет
: стая 315

Телефон: 032/261-719

Email: sivanov@uni-plovdiv.bg

Ас. д-р Надя Делчева Делчева


Кабинет
: стая 314

Телефон: 032/261-718

Emailndelcheva@uni-plovdiv.bg

Ас. Кети Ангелова


Кабинет

Телефон

Emailketi_angelova@uni-plovdiv.bg 

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg