Катедра Предучилищна педагогика

Педагогически факултет

Доц. д-р Елена Стоянова Събева

Ръководител катедра

Кабинет: стая 313

Телефон: 032/261-716

Email: elena_sabev@yahoo.de

Доц. д-р Галена Стоянова Иванова


Кабинет
: стая 303

Телефон: 032/261-813

Email: galenaivanova@abv.bg

Доц. д-р Симо Петров Иванов


Кабинет
: стая 315

Телефон: 032/261-719

Emails_pivanov@abv.bg

Доц. д-р Софка Райчева Каракехайова


Кабинет
: стая 313

Телефон: 032/261-716

Email: sofia52@abv.bg

Доц. д-р Боряна Георгиева Иванова


Кабинет
: стая 315

Телефон: 032/261-719

Emailborjana_ivanova@abv.bg

Гл. ас. д-р Бистра Петрова Пощова


Кабинет
: стая 214

Телефон: 032/261-805

Email: bistra.poshtova@pfpu.bg

Гл. ас. д-р Екатерина Георгиева Чернева


Кабинет
: стая 313

Телефон: 032/261-716

Email: katjuha@abv.bg

Ас. д-р Биляна Младенова Калоферова


Кабинет
: стая 313

Телефон: 032/261-716

Email: biba_georgieva@abv.bg

Ас. д-р Елена Ангелова Каменова


Кабинет
: стая 315

Телефон: 032/261-719

Emailelita0501@gmail.com

Ас. Вили Спасова Янчева


Кабинет
: стая 314

Телефон: 032/261-718

Email: viliyantcheva@abv.bg

Ас. Десислава Сашева Апостолова


Кабинет
: стая 314

Телефон: 032/261-718

Email: desi_slaava@abv.bg

Ас. Теодора Живкова Бахчеванова


Кабинет
: стая 314

Телефон: 032/261-718

Email: bahchevanova.t@gmail.com

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg