Изберете страница

Необходими документи за записване

„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”- СПЕЦИАЛИСТИ

„АЛТЕРНАТИВИ В ПРЕДУЧИЛИЩНАТА И НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

„КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ НА РАЗВИТИЕТО“ – СПЕЦИАЛИСТИ

„УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„УЧИЛИЩНА ПСИХОЛОГИЯ“ – СПЕЦИАЛИСТИ

„ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО“

„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ“ – СПЕЦИАЛИСТИ

„ПОЗИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ“

„МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„МЕНИДЖМЪНТ НА СОЦИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“ – СПЕЦИАЛИСТИ

„СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“ – НЕСПЕЦИАЛИСТИ

„СПОРТ В УЧИЛИЩЕ“ – СПЕЦИАЛИСТИ

„ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ДГ и СУ“

„ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ТВОРЧЕСТВО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова