На 01.02.2022 г. в Педагогическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по инициатива на Клуба по Психология се проведе среща-разговор с доц. д-р Цветлин Йовчев на тема „Някои психологически аспекти на Информационните войни“.
Срещата се проведе синхронно в електронна среда от разстояние и даде своето начало с приветствени думи от страна на Декана на Факултета проф. д-р Владимира Ангелова и премина под менторството на проф. д.пс.н. Майяна Митевска.
Събитието бе уважено от преподавателите на катедра Психология, студенти и докторанти на Педагогическия и Юридическия факултет. Модератори на срещата бяха студентите Кристина Димитрова, Даниела Тьокова и членовете на управителния съвет на Клуба по Психология.
Срещата-разговор премина при изключително голям интерес и получи позитивен отклик. Актуалността на темата и дългогодишния професионален опит на лектора в областта на разискваните въпроси даде възможност да бъдат разгледани основни пунктове по темата с конкретни примери. Ударение се постави на въздействията върху вниманието, възприятията, способностите за обработване на информацията, емоциите и мотивацията на отделната личност като обект на  психологически операции в сферата на информационните войни. Бяха разгледани някои често използвани методи за влияние върху човешката психика с цел формиране на погрешна представа.  Лекторът даде изчерпателни отговори на многобройните въпроси, засягащи „театърът на войната“ и „цветните революции“ в контекста на информационните войни, ролята на медиите и ценностните нагласи в информационните войни, информацията и дезинформацията и фалшивата новина, мястото на социалните инженери от гледна точка на социалните внушения.
От името на участниците в срещата и от името на клуба проф. д.пс.н. Майяна Митевска изказа благодарност първо към доц. д-р Цветлин Йовчев за приетата покана и интересната лекция и след това и към всички присъстващи за проявения жив интерес към представената тема и гост-лектора на клуба.

Видео от срещата с доц. д-р Цветлин Йовчев може да видите тук: