Изберете страница

Клуб „Лидерство в образованието“

Педагогически факултет

Среща с докторант Борис Михайлов на тема: „Изкуственият интелект в образованието“

На 15 май 2024 г., клубовете “Млад педагог” и “Лидерство в образованието” от Педагогически факултет проведохме вълнуваща среща с докторант Борис Михайлов на тема “ Изкуственият интелект в образованието”. На срещата беше представена подробно работата с изкуствения...

Среща на клубовете „Лидерство в образованието“ и „Млад педагог“ с началника на РУО – гр. Пловдив

На 10.04.2024 г. клубовете "Млад педагог" и "Лидерство в образованието" взеха участие в Деня на кариерата, организиран от Университетски център за кариерно развитие. Началникът на РУО Пловдив госпожа Иванка Киркова изнесе лекция пред студентите на тема "Професионална...

Откриване на клуб Лидерство в образованието

На 23.06.2023 г. се проведе Учредително Общо събрание на клуб „Лидерство в образованието“ към Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Клубът е създаден по инициатива на преподаватели от Педагогическия факултет, студенти от МП...