На 23.06.2023 г. се проведе Учредително Общо събрание на клуб „Лидерство в образованието“ към Педагогически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Клубът е създаден по инициатива на преподаватели от Педагогическия факултет, студенти от МП...