Изберете страница

Клуб „Млад педагог“

Педагогически факултет

„Настолни игри ХАБА – иновативни методи за постигане на практически резултати за приобщаване, социализация и разпознаване на емоции при деца от 3 до 10 години“

През месец май клуб „Млад педагог“ в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, с активното съдействие на Декана на факултета проф. д-р Владимира Ангелова и менторите на клуба доц. д-р Елена Събева и доц. д-р Екатерина Чернева, инициираха среща-разговор с...

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА СИМБИОЗАТА МАТЕМАТИКА, МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

На 27.04.2023 г. по инициатива на Клуб „Млад педагог“ в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, с активното съдействие на Декана на факултета проф. д-р Владимира Ангелова и ментора на клуба доц. д-р Елена Събева,  се проведе среща-разговор с д-р Мария...

Среща-разговор на тема: Осмисляне на свободното време чрез стимулиране и развитие на интересите и способностите на децата и учениците

На 20.03.2023 г. /понеделник/ в първа аула на Нова сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" се състоя поредното събитие, организирано от клуб „Млад педагог“. Поканена бе г-жа Озден Мурадова, бивш главен експерт в отдел „Образовние“ към община – Пловдив и настоящ директор на...

Ефективната подкрепа на учители в началото на тяхната кариера

Ефективната подкрепа на учители в началото на тяхната кариера беше в сърцето на дискусията, която доц. Юрий Янакиев от катедра „Психология“ към Педагогическия факултет предложи на клуба по „Педагогика“. Срещата започна с информация относно възможностите за развитие на...

Учредяване на управителен съвет на клуб „Млад педагог“

На 23 май 2022 година се проведе Учредително Общо събрание на клуб „Млад педагог“.Клубът е създаден по идея на деканското ръководство на Педагогическия факултет като независимо, доброволно обединение на студенти и докторанти от Професионални направления Педагогика и...

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg