Изберете страница

Клуб „Млад педагог“

Педагогически факултет

Среща на клубовете „Лидерство в образованието“ и „Млад педагог“ с началника на РУО – гр. Пловдив

На 10.04.2024 г. клубовете "Млад педагог" и "Лидерство в образованието" взеха участие в Деня на кариерата, организиран от Университетски център за кариерно развитие. Началникът на РУО Пловдив госпожа Иванка Киркова изнесе лекция пред студентите на тема "Професионална...

Общо събрание на Клуб “Млад педагог”

На 10-ти април 2024 г. се проведе Общо събрание на Клуб "Млад педагог". Членовете приеха отчетите за изминалата година и изразиха благодарности към настоящите ментори доц. д-р Атанасова и доц. д-р Чернева за организираните инициативи. На събранието бяха приветствани...

На гости във Валдорфско училище „Проф. Николай Райнов“

На 01.12.2023 г. група преподаватели и студенти от магистърска програма „Алтернативи в предучилищната и началната училищна педагогика“, както и представители от клуб „Млад педагог“ посетиха единственото в България Валдорфско училище „Проф. Николай Райнов“ в гр. София....

„Настолни игри ХАБА – иновативни методи за постигане на практически резултати за приобщаване, социализация и разпознаване на емоции при деца от 3 до 10 години“

През месец май клуб „Млад педагог“ в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, с активното съдействие на Декана на факултета проф. д-р Владимира Ангелова и менторите на клуба доц. д-р Елена Събева и доц. д-р Екатерина Чернева, инициираха среща-разговор с...

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ НА СИМБИОЗАТА МАТЕМАТИКА, МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

На 27.04.2023 г. по инициатива на Клуб „Млад педагог“ в Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, с активното съдействие на Декана на факултета проф. д-р Владимира Ангелова и ментора на клуба доц. д-р Елена Събева,  се проведе среща-разговор с д-р Мария...

Среща-разговор на тема: Осмисляне на свободното време чрез стимулиране и развитие на интересите и способностите на децата и учениците

На 20.03.2023 г. /понеделник/ в първа аула на Нова сграда на ПУ "Паисий Хилендарски" се състоя поредното събитие, организирано от клуб „Млад педагог“. Поканена бе г-жа Озден Мурадова, бивш главен експерт в отдел „Образовние“ към община – Пловдив и настоящ директор на...

Ефективната подкрепа на учители в началото на тяхната кариера

Ефективната подкрепа на учители в началото на тяхната кариера беше в сърцето на дискусията, която доц. Юрий Янакиев от катедра „Психология“ към Педагогическия факултет предложи на клуба по „Педагогика“. Срещата започна с информация относно възможностите за развитие на...

Учредяване на управителен съвет на клуб „Млад педагог“

На 23 май 2022 година се проведе Учредително Общо събрание на клуб „Млад педагог“.Клубът е създаден по идея на деканското ръководство на Педагогическия факултет като независимо, доброволно обединение на студенти и докторанти от Професионални направления Педагогика и...