Изберете страница

На 27.03.2024 се проведе майсторски клас ,, Лидерите правят разлика” организиран от World Education Forum и Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски”.
По време на събитието се представиха теми свързани с дигитализацията в средното образование- предизвикателства и решенията, иновации за развитие на успешно училище, уменията на 21 век и др.
В събитието участваха – Мария Гайдарова, учредител на фондация Световен образователен форум България; Пол Бърн, генерален секретар и член на борда на Европейската асоциация на училищните директори (ESHA); Проф.дпн Дора Левтерова – Гаджалова – Директор на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти при ПУ ,,П. Хилендарски”; Ричард Таларон – директор на LFEE Europe, Проф. дпн Сийка Чавдарова- Костова – председател на Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности към НАОА, началници на РУО, директори на училища, учители и др.

Клуб Приобщаващо образование към Педагогическия факултет на ПУ ,,Паисий Хилендарски” се включи в регистрацията на участниците и в организационния процес на форума.