Изберете страница

Клуб „Приобщаващо образование“

Педагогически факултет

Участие на студенти от клуб по Приобщаващо образование в конференция ” Социално-емоционално обучение в квалификацията на учители”

На 26-28 ноември 2023г. се проведе Конференцията по социално-емоционално обучение под патронажа на Министъра на образованието и науката - проф. д-р Галин Цоков , Ректора на Пловдивския университет - проф. д-р Румен Младенов. Конференцията бе организирана от...

Учредяване на клуб по Приобщаващо образование

На 16 май 2023 г. в Педагогическия факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ се учреди клуб „Приобщаващо образование“. Клубът е създаден по инициатива на деканското ръководство и преподаватели на Педагогическия факултет като доброволно обединение на...

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg