На 16 май 2023 г. в Педагогическия факултет на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ се учреди клуб „Приобщаващо образование“. Клубът е създаден по инициатива на деканското ръководство и преподаватели на Педагогическия факултет като доброволно обединение на...