Изберете страница

Комисии

Педагогически факултет

КОМИСИЯТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ

Председател: проф. д-р Даниела Маркова
Членове:

 1. Доц. д-р Димитрина Капитанова
 2. Доц. д-р Вилислав Радев
 3. Доц. д-р Антония Балева
 4. Доц. д-р Нона Глушкова
 5. Доц. д-р Ваня Сивакова
 6. Гл. ас. д-р Гергана Славчева
 7. Гл. ас. д-р Венелина Стоева
 8. Гл. ас. д-р Биляна Калоферова
 9. Гл. ас. д-р Елена Каменова
 10. Гл. ас. д-р Надежда Ангелова
 11. Гл. ас. д-р Зоя Капон
 12. Гл. ас д-р Александра Николова

КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ДЕЙНОСТ

Председател: гл. ас. д-р Теодора Бахчеванова
Членове:

 1. Доц. д-р Иван Тричков
 2. Доц. д-р Ани Епитропова
 3. Доц. д-р Здравка Хвърката
 4. Доц. д-р Златомира Костова
 5. Гл. ас. д-р Таня Вазова
 6. Гл. ас. д-р Бистра Пощова
 7. Гл. ас. д-р Надежда Ангелова

КОМИСИЯТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСИ И ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ“, „ДОЦЕНТ“ И „ПРОФЕСОР“

Председател: проф. д-р Кирилка Тагарева
Членове:

 1. Проф. д.п.н. Дора Левтерова–Гаджалова
 2. Проф. д-р Даниела Маркова
 3. Доц. д-р Николинка Атанасова
 4. Доц. д-р Диана Станчева
 5. Доц. д-р Екатерина Чернева
 6. Доц. д-р Нона Глушкова
 7. Доц. д-р Хилда Терлемезян

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

Председател: доц. д-р Хилда Нишан Терлемезян
Членове:

 1. Проф. д.п.н. Дора Левтерова–Гаджалова
 2. Проф. д-р Даниела Маркова
 3. Проф. д-р Кирилка Тагарева
 4. Доц. д-р Нона Глушкова
 5. Доц. д-р Николинка Атанасова
 6. Доц. д-р Екатерина Чернева
 7. Доц. д-р Валерий Пърликов
 8. Доц. д-р Диана Станчева
 9. Калина Кръстева – специалност Психология – редовно обучение

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО

Председател: доц. д-р Екатерина Чернева
Членове:

 1. Доц. д-р Николинка Атанасова
 2. Гл. ас. д-р Александра Николова

КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕ

Председател: доц. д-р Николинка Александрова Атанасова
Членове:

 1. Проф. д-р Владимира Ангелова
 2. Проф. д-р Даниела Маркова
 3. Доц. д-р Хилда Терлемезян

КОМИСИЯ НА ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ НА ДОКТОРАНТИ КЪМ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

Председател: проф. д-р Кирилка Тагарева
Членове:

 1. Проф. д.п.н. Дора Левтерова–Гаджалова
 2. Проф. д-р Даниела Маркова
 3. Доц. д-р Хилда Терлемезян
 4. Доц. д-р Николинка Атанасова
 5. Доц. д-р Екатерина Чернева
 6. Доц. д-р Диана Станчева
 7. Доц. д-р Нона Глушкова
 8. Доц. д-р Албена Александрова