Изберете страница

Уважаеми колеги,

Конкурсът за „Най-добър старт-ъп проект на ПУ”, който ще се проведе в периода 04 – 06.11.2022 г., започна и сесията за подаване на проекти от студенти и преподаватели е открита до 15.10.2022 г. Моля да разпространите информацията сред вашите студенти с цел да се насърчат предприемаческите инициативи в ПУ. Информация за конкурса може да получите на следния сайт: https://startup.uni-plovdiv.bg/
Всички събития от форума “Светът на предприемача” може да гледате на нашия сайт https://tto.uni-plovdiv.bg/?page_id=1164 
Благодарим за съдействието!