Изберете страница

На 2 юни, 2022 г., в залата на Радио БНР Пловдив, се състоя концерт на студенти от Педагогическия факултет, специалности: Музика, Джаз и поп изпълнителско изкуство и Педагогика на обучението по музика.

Участваха изпълнители от класовете по поп пеене, китара, пиано, народни инструменти и народно пеене от класовете на: проф. д-р Веселин Койчев, гл. ас. д-р Майя Бошева, гл. ас д-р Румяна Жекова, д-р Станка Даутовска, д-р Владимир Величков, Георги Найденов и Петър Джурков. В програмата прозвучаха произведения от  различни жанрове: джазова, популярна, класическа и фолклорна музика. Като солисти се изявиха студентите: Стойо Фитнев, Надежда Ненкова, Мария Кирилова, Калин Биркадзе, Пенчо Цочев, Елица Наумова, Даян Вучков, Владислав Христов, Димитър Стоянов, Виктория Сариева, Анна Паскова, Габриела Самуилова, Славчо Кехайов, Маринна Костова, Дарина Чекердекова, Донка Митова, Христина Христова и Симоне Маркова.

Изпълнения поднесоха и преподавателите: проф. д-р Веселин Койчев, гл. ас. д-р Майя Бошева, гл. ас. д-р Петър Койчев, докторант Цветана Карагеоргиева и Петър Джурков.

Концертът завърши с изпълнението на студентския вокално-инструментален фолклорен състав с ръководители д-р Станка Даутовска и Георги Найденов.