Л Е К ТО Р И У М

Университетският център за работа с млади учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis

ОБЯВЯВА 

ЛЕКЦИЯ №3 от интердисциплинарния лекториум:

ДНЕШНАТА НАУКА ЗА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО.

На 25 март от 15:00 ч. доц. д-р Елена Събева от Педагогическия факултет ще говори на тема:

“Педагогика за щастливи деца”

Линк за достъп: meet.google.com/bbw-nnxs-vsh

За повече информация вижте плаката на събитието.

Одобрил: проф. д-р Владимира Ангелова