Магистърски програми

Педагогически факултет

Ръководство на вокални и инструментални състави

Професионално направление: Музикално и танцово изкуство
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионална квалификация: художествен ръководител на вокални и инструментални състави
Форма на обучение: задочна
Продължителност на обучението: 3 семестъра

Условия за кандидатстване: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в професионалното направление Музикално и танцово изкуство или специалността „Педагогика на обучението по музика“

Форма на дипломиране: държавен изпит

Такса: 1350 лв. (по 450 лв. на семестър)

Основни цели на обучението са:

  • да формира умения за дирижиране на вокални и инструментални формации;
  • да формира специфични знания и компетентности за аранжиране на музика в областта на различните жанрове.

Основни академични курсове:

  • Музикален инструмент;
  • Пеене;
  • Дирижиране на вокални и инструментални формации;
  • Нотночетивна техника;
  • Аранжиране за вокални и инструментални състави;
  • Музикалноизразни средства, форми и жанрове.

Ръководител на магистърската програма е доц. д-р Таня Бурдева.

Страницата е в процес на актуализиране!

Телефон

032/ 261 701

Адрес

гр. Пловдив 4027, бул. България 236

Мейл

info@pfpu.bg