Изберете страница

Магистърски програми

Педагогически факултет

Ръководство на вокални и инструментални състави

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Музикално и танцово изкуство
ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: художествен ръководител на вокални и инструментални състави
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: задочна
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ в професионалното направление Музикално и танцово изкуство или по специалността „Педагогика на обучението по музика“
ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит
ТАКСА: 2802,51 лв. (по 934,17 лв. на семестър)

Основни цели на обучението са:

  • да формира умения за дирижиране на вокални и инструментални формации;
  • да формира специфични знания и компетентности за аранжиране на музика в областта на различните жанрове.

Основни академични курсове:

  • Музикален инструмент;
  • Пеене;
  • Дирижиране на вокални и инструментални формации;
  • Нотночетивна техника;
  • Аранжиране за вокални и инструментални състави;
  • Музикалноизразни средства, форми и жанрове.

Ръководител на магистърската програма е проф. д-р Таня Бурдева.