Изберете страница

По програма Еразъм + на гости на Afyon Kocatepe University, Турция бяха преподавателите от Педагогическия факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ гл. ас. д-р Александра Николова, гл. ас. д-р Елена Каменова, гл. ас. д-р Таня Вазова и гл. ас. д-р Вилислав Радев, които бяха топло посрещнати от доц. д-р Фатих Гюнгьор. Те изнесоха лекции, разглеждайки темите:

  1. Информационни технологии в образованието;
  2. Възпитание и игра в детските градини;
  3. Мениджмънт на човешките ресурси.

По време на гостуването си те взеха участие и в кръгла маса с представители на академичния състав, студенти и докторанти на Педагогическия факултет на Afyon Kocatepe University. По време на срещата се обмениха опит и идеи за бъдеща съвместна работа в различни образователни направления.